Enterprise

Dành cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp hiệu suất cao, có khả năng mở rộng

Tất cả các tính năng của gói Max cộng với:

Quản trị viên chăm sóc khách hàng
Cơ sở hạ tầng
Địa chỉ IP chuyên dụng
Hiệu suất gửi thư đi tối đa
Tư vấn về khả năng gửi email thành công
Nhiều người dùng: 10 người dùng


Tự động hóa tiếp thị
(Nâng cao)
CRM
Thương mại điện tử
Email giao dịch