Max

Dành cho các chuyên gia tiếp thị với các nhu cầu cao cấp

Tất cả các tính năng của gói Chuyên nghiệp cộng với:

DKIM tùy chỉnh
Tư vấn chiến dịch
Hội thảo trên web 500 người tham dự
Nhiều người dùng: 5 người dùng


Tự động hóa tiếp thị
(Nâng cao)
CRM
Thương mại điện tử