Tích hợp miễn phí.
Gói thanh toán có thể mở rộng. Quy tắc đơn giản.

Enterprise

Dành cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp hiệu suất cao, có khả năng mở rộng

từ 1199 $/tháng
  Tất cả các tính năng của gói Max cộng với:

  Quản trị viên chăm sóc khách hàng
  Cơ sở hạ tầng
  Địa chỉ IP chuyên dụng
  Hiệu suất gửi thư đi tối đa
  Tư vấn về khả năng gửi email thành công
  Nhiều người dùng: 10 người dùng


  Tự động hóa tiếp thị
  (Nâng cao)
  CRM
  Thương mại điện tử
  Email giao dịch

Max

Dành cho các chuyên gia tiếp thị với các nhu cầu cao cấp

từ 165 $/tháng
  Tất cả các tính năng của gói Chuyên nghiệp cộng với:

  DKIM tùy chỉnh
  Tư vấn chiến dịch
  Hội thảo trên web 500 người tham dự
  Nhiều người dùng: 5 người dùng


  Tự động hóa tiếp thị
  (Nâng cao)
  CRM
  Thương mại điện tử
PHỔ BIẾN NHẤT

Pro

Dành cho các nhà tiếp thị và các SMB tập trung vào tăng trưởng

từ 49 $/tháng
  Tiếp thị qua email

  Thư trả lời tự động
  Trang đích (Nâng cao)
  Hội thảo trên web 100 người tham dự
  Nhiều người dùng: 3 người dùng


  Tự động hóa tiếp thị
  (Nâng cao)
  CRM
  Thương mại điện tử

Email

Hoàn hảo cho những người mới làm quen với tiếp thị qua email

từ 15 $/tháng
  Tiếp thị qua email
  Thư trả lời tự động
  Trang đích (Cơ bản)
  Nhiều người dùng: 1 người dùng
  Tự động hóa tiếp thị
   (Cơ bản)

Giải pháp Quản trị tùy chỉnh

Tìm hiểu xem các chuyên gia tiếp thị từ nhiều ngành khác nhau đã nhận được những lợi ích gì từ các giải pháp được thiết kế đặc biệt của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và KPI của họ.

Thương mại

Giáo dục

Ngân hàng

Dịch vụ

Logistics

Nhà máy sản xuất