Skip links

Giải pháp Quản trị Khách hàngNhân sựTài chínhTùy chỉnh

Giải pháp quản trị trên nền tảng website không cần cài đặt và tùy biến
theo nghiệp vụ từng khách hàng.

Đăng ký dùng thử Tư vấn online

Giải pháp tùy chỉnh cho từng khách hàng riêng biệt

Sự khác biệt ở chỗ, TDA Soft không bán một sản phẩm cho tất cả khách hàng. Đội ngũ nhân sự trên 13 năm kinh nghiệm sẽ cấu hình cho phù hợp với yêu cầu và nghiệp vụ của đối tác.

Quy trình nghiệp vụ

Why choose Virtus Series?

No coding skills

Help our clients succeed by creating brand identities, digital experiences, and print materials.

Visual Editor

Help our clients succeed by creating brand identities, digital experiences, and print materials.

Support Team

Help our clients succeed by creating brand identities, digital experiences, and print materials.

Attractive Animations

Help our clients succeed by creating brand identities, digital experiences, and print materials.

SEO Optimized

Help our clients succeed by creating brand identities, digital experiences, and print materials.

Automatic Updates

Help our clients succeed by creating brand identities, digital experiences, and print materials.

Innovation. Quality. Invention.Companies.Social.

Automatic Updates

Install any demo, plugin or template in a matter of seconds.

Discover Ave

Automatic Updates

Install any demo, plugin or template in a matter of seconds.

Discover Ave

Automatic Updates

Install any demo, plugin or template in a matter of seconds.

Discover Ave

Executive development fit for the future, delivered.

Holy sh*tballs, what have you created? This is a game-changing theme! The level of functionality and detail is incredible. What a debut!

Harry Jones
Harry Jones
Sanager

Many other themes have not yet recognized the signs of the time, however Ave already is the best theme I use so far on themeforest.

Adam Jones
Adam Jones
Sanager

Many other themes have not yet recognized the signs of the time, however Ave already is the best theme I use so far on themeforest.

Adam Jones
Sanager

Looking for a
collaboration?

hello@ave.com

290 Maryam Sprins 260,
Courbevoie, Paris, France

+47 213 5941 295